Dokumenty spoločnosti

Výročné správy a iné dokumenty na stiahnutie
2019

Cenník Národného jadrového fondu 2019 

Technické podmienky PDS 2019 

Rozhodnutia URSO 2019 

Licencie URSO 

Poučenie pre odberateľa 2019 

Legislatíva 

2018

Cenník pripojovacích poplatkov 2018

Cenník Národného jadrového fondu 2018

Cenník tepla 2018

Technické podmienky PDS 2018

Rozhodnutia URSO 2018

Poučenia pre odberateľa 2018

Licencie URSO

Štandardy kvality 2018 

Energetická účinnosť 2018 

2017

Cenník pripojovacích poplatkov 2017

Cenník Národného jadrového fondu 2017

Cenník tepla 2017

Technické podmienky PDS 2017

Rozhodnutia URSO 2017

Poučenia pre odberateľa 2017

Licencie URSO

Štandardy kvality 2017 

Energetická účinnosť 2017 

Archív 2016

Cenník pripojovacích poplatkov 2016

Cenník distribúcie elektriny 2016

Cenník tepla 2016

Technické podmienky PDS 2016

Rozhodnutia URSO 2016

Štandardy kvality 2016

Energetická účinnosť 2016

Archív 2015

Cenník pripojovacích poplatkov

Cenník distribúcie

Cenník služieb

Technické podmienky PDS 2015

Rozhodnutia URSO

Štandardy kvality

Energetická účinnosť 2015

Archív 2014

Cenník pripojovacích poplatkov

Cenník distribúcie

Cenník služieb

Technické podmienky PDS 2014

Rozhodnutia URSO

Štandardy kvality

Energetická účinnosť 2014