Dokumenty spoločnosti

Výročné správy a iné dokumenty na stiahnutie

2020

Rozhodnutia URSO 2020

Cenník Národného jadrového fondu 2020

Technické podmienky PDS 2020

2019

Cenník Národného jadrového fondu 2019

Technické podmienky PDS 2019

Rozhodnutia URSO 2019

Licencie URSO

Poučenie pre odberateľa 2019 

Vzory dokumentov 

Legislatíva

2018

Cenník pripojovacích poplatkov 2018

Cenník Národného jadrového fondu 2018

Cenník tepla 2018

Technické podmienky PDS 2018

Rozhodnutia URSO 2018

Poučenia pre odberateľa 2018

Licencie URSO

Štandardy kvality 2018

Energetická účinnosť 2018

2017

Cenník pripojovacích poplatkov 2017

Cenník Národného jadrového fondu 2017

Cenník tepla 2017

Technické podmienky PDS 2017

Rozhodnutia URSO 2017

Poučenia pre odberateľa 2017

Licencie URSO

Štandardy kvality 2017

Energetická účinnosť 2017

Archív 2016

Cenník pripojovacích poplatkov 2016

Cenník distribúcie elektriny 2016

Cenník tepla 2016

Technické podmienky PDS 2016

Rozhodnutia URSO 2016

Štandardy kvality 2016

Energetická účinnosť 2016

Archív 2015

Cenník pripojovacích poplatkov

Cenník distribúcie

Cenník služieb

Technické podmienky PDS 2015

Rozhodnutia URSO

Štandardy kvality

Energetická účinnosť 2015

Archív 2014

Cenník pripojovacích poplatkov

Cenník distribúcie

Cenník služieb

Technické podmienky PDS 2014

Rozhodnutia URSO

Štandardy kvality

Energetická účinnosť 2014