Q-FZ-40_V3_2014-09-01_Žiadosť o pripojenie OM k DS