Služby pre firmy a organizácie

Všestranné a spoľahlivé služby pre biznis partnerov

SE Energoservis

Mnohé mestá a obce majú v správe energetické zariadenia, ktoré si vyžadujú kvalifikovanú starostlivosť. Nemajú však k dispozícii odborníkov na ich údržbu. U nás v SLE máme odborné vedomosti z energetiky a 90-ročné skúsenosti so správou energetických zariadení. Sme pre vás zárukou kvality a spoľahlivosti. Naše služby využívajú obce, mestá, školy aj nemocnice. So službou SE Energoservis od SLE získate profesionálnu starostlivosť o vaše energetické zariadenia.

SE Energoservis zahŕňa nasledovné činnosti:

 • Prvý zásah – máte k dispozícii 24-hodinovú pohotovosť v prípade poruchy alebo obnovy dodávky elektriny
 • Preventívna údržba – poskytujeme dohľad nad technickým stavom zariadení
 • Manipulácia a zabezpečenie pracoviska bez dozoru –  v prípade plánovanej odstávky
 • Termovízne meranie – vykonáme raz za dva roky, výstupom merania je protokol, zoznam nedostatkov a návrh postupu ich odstránenia

Náš odborne vyškolený personál vám dokáže zabezpečiť aj tieto služby:

 • Správa energetických zariadení
 • Diagnostika a priebežná údržba
 • Servis a merania spotreby elektriny
 • Špeciálne merania kvality elektriny

SE Profiservis

V rámci služby SE Profiservis spolupracujeme s partnermi, ktorí sú oprávnení a odborne spôsobilí realizovať elektromontážne, elektroinštalačné práce a ďalšie služby priamo pre vás. Našimi partnermi sú výlučne overené dodávateľské spoločnosti, ktoré prešli procesom výberu a osvedčili sa z hľadiska odbornosti, ekonomickej stability a spokojnosti zákazníkov.

Odborné činnosti vykonávajú naši partneri na základe certifikačných a odborných skúšok. Tieto spoločnosti profesionálne zabezpečujú a poskytujú nasledovné služby:

 • Projektovanie
 • Revízna činnosť
 • Elektroinštalačné a elektromontážne práce
 • Realizácia nízkeho napätia
 • Montáž, demontáž a výmena ističa
 • Poradenstvo v oblasti elektro
 • Prehliadky, skúšky el. zariadení, bleskozvodov, spotrebičov
 • Odpočet stavu elektromerov

Energetické poradenstvo

Dohodnite si cez našu zákaznícku linku stretnutie s energetickým poradcom SE. Navrhne vám riešenie optimalizácie nákladov na energie.

S čím vám vieme pomôcť?

 • Odporučíme vám správny postup pri získavaní dotácií na použitie obnoviteľných zdrojov energie
 • Zabezpečíme vám výpočet tepelných strát
 • Pripravíme technicko-ekonomické vyhodnotenie pri spotrebe energie
 • Poradíme v oblasti racionalizačných opatrení pri spotrebe elektrickej energie
 • Porovnáme prevádzkové náklady na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody z hľadiska palivovej základne

Energetická certifikácia

Staviate administratívnu budovu alebo ju rekonštruujete? V tom prípade budete na skolaudovanie potrebovať energetický certifikát. Využite preto sprostredkovanú službu od vášho dodávateľa SE.

Zaujali sme vás, máte záujem o naše služby?

Ak vás naša ponuka služieb oslovila alebo chcete vedieť viac, kontaktujte nás.