Služby pre domácnosti

Všestranné a spoľahlivé služby pre domácnosti

SE Profiservis

V rámci služby SE Profiservis spolupracujeme s partnermi, ktorí sú oprávnení a odborne spôsobilí realizovať elektromontážne, elektroinštalačné práce a ďalšie služby priamo pre vás. Našimi partnermi sú výlučne kvalifikované a overené dodávateľské spoločnosti, ktoré prešli procesom výberu z hľadiska odbornosti, ekonomickej stability a spokojnosti zákazníkov.

Odborné činnosti vykonávajú naši partneri výhradne na základe certifikačných a odborných skúšok. Tieto spoločnosti profesionálne zabezpečujú a poskytujú nasledovné služby:

 • Projektovanie
 • Revízna činnosť
 • Elektroinštalačné a elektromontážne práce
 • Realizácia nízkeho napätia
 • Montáž, demontáž a výmena ističa
 • Poradenstvo v oblasti elektro
 • Prehliadky, skúšky el. zariadení, bleskozvodov, spotrebičov
 • Odpočet stavu elektromerov

Energetické poradenstvo

Dohodnite si cez našu zákaznícku linku stretnutie s energetickým poradcom SE. Navrhne vám riešenie optimalizácie nákladov na energie.

S čím vám vieme pomôcť?

 • Odporučíme vám správny postup pri získavaní dotácií na použitie obnoviteľných zdrojov energie
 • Zabezpečíme vám výpočet tepelných strát
 • Pripravíme technicko-ekonomické vyhodnotenie pri spotrebe energie
 • Poradíme v oblasti racionalizačných opatrení pri spotrebe elektrickej energie
 • Porovnáme prevádzkové náklady na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody z hľadiska palivovej základne

Energetická certifikácia

V prípade, že si staviate rodinný dom alebo ho rekonštruujete, na skolaudovanie budete potrebovať energetický certifikát. Radi vám poskytneme túto službu.

Zaujali sme vás a máte záujem o naše služby?

Ak vás naša ponuka služieb oslovila alebo chcete vedieť viac, kontaktujte nás.