Základné informácie

Dôležité identifikačné informácie

Sídlo spoločnosti

Slovenská energetika, a.s. skrátene SE, a.s.
Bytčianska 371/121
010 03 Žilina
Slovenská republika

Zákaznícke centrá

Žilina

Adresa
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina

Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok


08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00

Bratislava

Adresa:
Mliekarenská 17, 821 09 Bratislava

Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok


08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00

Registračné údaje

IČO: 46 768 548
DIČ: 2023629564
IČ DPH: SK2023629564

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10785/L.

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2927913760 / 1100
IBAN: SK93 1100 0000 0029 2791 3760

Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 3863550853 / 0200
IBAN: SK77 0200 0000 0038 6355 0853