Základné informácie

Dôležité identifikačné informácie

Sídlo spoločnosti

Slovenská energetika, a.s. skrátene SE, a.s.
Bytčianska 371/121
010 03 Žilina
Slovenská republika

Zákaznícke centrum

Bytčianska 121
010 03 Žilina

Mliekarenská 17
821 09 Bratislava

Registračné údaje

IČO: 46 768 548
DIČ: 2023629564
IČ DPH: SK2023629564

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10785/L.

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2927913760 / 1100
IBAN: SK93 1100 0000 0029 2791 3760

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 3863550853 / 0200
IBAN: SK77 0200 0000 0038 6355 0853