Elektrina pre domácnosti

Výhodná dodávka elektriny pre vašu domácnosť

Doma Mini

Jednotarifná sadzba je vhodná najmä pre užívateľov, ktorí majú odberné miesta s veľmi nízkou spotrebou elektriny. Sú to napríklad chaty, záhradky, garáže a domácnosti s nízkou spotrebou.

Balík Doma Mini je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D1.

Doma Klasik

Jednotarifná sadzba je pre vás vhodná v prípade, že používate bežné domáce spotrebiče, napríklad práčku, vysávač, televízor, rýchlovarnú kanvicu a podobne.

Balík Doma Klasik je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D2.

Doma Noc

Dvojtarifnú sadzbu radi využijete v prípade, ak používate spotrebiče s vyššou spotrebou. Sú nimi napríklad ohrievač teplej úžitkovej vody či akumulačné vykurovanie. Môžete ich mať zapnuté v čase nízkej tarify a ušetríte. Pásmo nízkej tarify poskytujeme minimálne na 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky.

Balík Doma Noc je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D3.

Doma Aku

Dvojtarifná sadza je určená pre odberateľov, ktorí využívajú elektrinu na vykurovanie akumulačnými alebo hybridnými spotrebičmi, na prípravu teplej úžitkovej vody a na varenie. Hybridný spotrebič je taký, ktorý má akumulačné aj priamovýhrevné bloky. Na obidva bloky platí pásmo vysokej a nízkej tarify. Pásmo nízkej tarify poskytujeme na minimálne 8 hodín. Počas vysokej tarify budú blokované akumulačné a hybridné spotrebiče.

Balík Doma Aku je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D4.

Doma Teplo

Dvojtarifná sadzba je výhodná pre byty, domy či chaty s elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na varenie. Sadzba je vhodná pre miesto, ktoré má zabezpečené blokovanie priamovýhrevných častí počas platnosti vysokej tarify. Pásmo nízkej tarify poskytujeme na minimálne 20 hodín denne.

Balík Doma Teplo je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D5.

Doma Teplo Eko

Dvojtarifná sadzba je výhodná pre domácnosti s tepelným čerpadlom. Nízke pásmo poskytujeme minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma.

Balík Doma Teplo Eko je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D6.

Doma Teplo Maxi

Dvojtarifná sadzba je vhodná pre domácnosti s elektrickými akumulačnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Nízke pásmo poskytujeme na minimálne 8 hodín denne s blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma.

Balík Doma Teplo Maxi je určený výhradne pre tých odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú distribučnú sadzbu D8.

Zaujali sme vás a máte záujem o naše služby?

Ak vás naša ponuka služieb oslovila alebo chcete vedieť viac, kontaktujte nás.