Právne informácie

Dôležité právne informácie a vyhlásenia

Pravidlá pre využívanie stránok www.sle.sk

Informácie uvedené na tejto stránke upravujú právne záležitosti týkajúce sa ich využívania. Aj keď ich považujeme za formalitu, sme povinní, a zároveň to považujeme za fér, vás s nimi oboznámiť.

Autorské práva

Materiály zobrazené alebo uverejnené ako obsah na týchto internetových stránkach (ďalej označované ako „tento web“) okrem iného vrátane všetkých textov, dokumentov, súborov, fotografií a grafiky, sú predmetom autorských práv vo vlastníctve spoločnosti Slovenská energetika, a.s. (ďalej len „my“ alebo „majiteľ“). Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak.

Tento web môže obsahovať odkazy na ochranné známky, patenty, vlastníctvo informácií, produkty, technológie, autorské alebo iné práva partnerov majiteľa stránok.

Podmienky použitia stránok

Váš prístup na tento web a využitie obsahu a funkcií, ktoré ponúka, podliehajú všetkým relevantným zákonom. Prakticky stačí rešpektovať autorské práva a môžete tento web používať bez obáv rovnako, ako väčšinu ostatných.

Spoľahlivosť informácií

Vynakladáme maximálne úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na tomto webe. Nepresnostiam alebo chybám sa však z času na čas nevyhneme. Ak nájdete nejakú nepresnosť, kontaktujte nás, prosím. Budeme sa tomu obratom venovať. Vďaka.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na tomto webe, a to aj bez upozornenia. Modifikácia týchto Právnych informácií vstupuje do platnosti okamžite po ich uverejnení.

Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Zhromažďujú sa iba tie osobne identifikovateľné údaje, (ako napr. meno, adresa alebo e-mail), ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete. Vaše údaje využijeme iba k účelom, ktoré sú uvedené pri formulári, prostredníctvom ktorého boli poskytnuté (kontakt, novinky do mailu, anketa, prieskum a pod.).

Vaše osobné informácie nikdy nepredáme ani neprenajmeme tretej strane, ak vám nie je v okamihu, keď poskytujete informácie, povedané inak. My alebo náš dôveryhodný partner (napr. marketingová agentúra) môže informácie použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky tohto webu a iných v našom vlastníctve. Pri tomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobne identifikovateľné informácie.

Vyhradzujeme si právo toto prehlásenie o ochrane osobných dát v prípade potreby aktualizovať alebo meniť. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke a vstupujú do platnosti okamžite po ich uverejnení.

Využitie súborov cookie

Tento web využíva tzv. súbory cookie, aby obsah a funkcie prispôsobili vašim potrebám. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na vaše zariadenie. Tento súbor rozširuje funkcie dostupné na stránkach a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Naše stránky môžp napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý vám zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy. Bez ohľadu na spôsob použitia však súbory cookie nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie.

Môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby tieto súbory buď prijímal alebo odmietal.

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodnete ich odmietať, nebudete môcť plne využiť interaktívne prvky, ktoré naše stránky obsahujú.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú zabezpečené a chránime ich pred neoprávnenými osobami, zneužitím alebo zverejnením. Sú v bezpečí na počítačových serveroch v kontrolovanom a chránenom prostredí, zaistené hardvérovými a softvérovými systémami na ochranu dát.

Odkazy na externé stránky

Tento web môže v záujme návštevníkov obsahovať aj odkazy na cudzie stránky, t. j. také, ktoré nie sú našim majetkom alebo nie sú v našej správe. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, však platia len na tomto webe. Ak máte záujem o informácie o ochrane vašich údajov na týchto cudzích stránkach, kontaktujte priamo ich prevádzkovateľa. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na tomto webe sa externým stránkam neposkytujú, ak nie je pri formulári, prostredníctvom ktorého vaše údaje poskytujete (kontakt, novinky do mailu, anketa, prieskum a pod.), uvedené inak.

Obmedzenie zodpovednosti

Tento web, jeho obsah, funkcie a akékoľvek ponúkané služby sú poskytované tak, ako sú k dispozícii. Majiteľ ani jeho zamestnanci alebo poverení zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti s:

  • prístupom ku, využitím alebo nemožnosťou využiť obsah, funkcie alebo akékoľvek ponúkané služby na tomto webe;
  • ktorýmikoľvek materiálmi, informáciami alebo odporúčaniami prístupnými na tomto webe;
  • meškaním, chybou alebo výpadkom prevádzky tohto webu a online služieb, ktoré sú jeho prostredníctvom poskytované.

Toto komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.