Profil spoločnosti

Zopár slov o nás

Slovenská energetika, a.s. (SE, a.s.) je spoľahlivým dodávateľom a distribútorom elektriny, zemného plynu a výrobcom a dodávateľom tepla domácnostiam, firmám a veľkoodberateľom. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Spoločnosť je súčasťou energetickej skupiny SE GROUP, ktorej aktivity zahŕňajú pestré spektrum činností ako distribúciu, obchod, telekomunikácie, projektovanie, výstavbu a údržbu energetických zariadení. Pôsobí v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.

Predmet podnikania

Spoločnosť SE, a.s. podniká na základe licencií udelených podľa osobitných zákonov Slovenskej republiky v týchto hlavných činnostiach:

  • dodávka a distribúcia elektriny
  • dodávka plynu
  • výroba a rozvod tepla

Poslaním je poskytovanie spoľahlivých a komplexných služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám zákazníkov. Svojim zákazníkom ponúka profesionálny prístup, rýchle a otvorené konanie, kvalitné služby a najmä zaujímavé a konkurencieschopné ceny.