Plyn pre domácnosti

Výhodná dodávka plynu pre vašu domácnosť

Doma Mini

Tarifa dodávky plynu je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 – 2 110 kWh vrátane (približne od 0 do 200 m3 vrátane).

Doma Klasik

Tarifa dodávky plynu je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 2 110 – 17 935 kWh vrátane (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane).

Doma Plus

Tarifa dodávky plynu je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 17 935 – 68 575 kWh vrátane (približne od 1 700 do 6 500 m3 vrátane).

Doma Maxi

Tarifa dodávky plynu je vhodná pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí nad 68 575 – 633 000 kWh vrátane (približne od 6 500 do 60 000 m3 vrátane).

Zaujali sme vás a máte záujem o naše služby?

Ak vás naša ponuka služieb oslovila alebo chcete vedieť viac, kontaktujte nás.