Platobné možnosti

Prispôsobíme sa vašim zvyklostiam

SEPA Inkaso

Súhlas s inkasom alebo tiež inkasný príkaz, či bankové inkaso predstavuje najspoľahlivejší a najpohodlnejší spôsob uhrádzania záloh i faktúr.

Výhody pre vás

  • Automatické realizovanie platieb, bez rizika zadania chybného údaja (suma, variabilný symbol, číslo účtu)
  • Úspora času – nemusíte každý mesiac sledovať termín úhrad
  • Preplatky priamo na vašom účte
  • Nižšie náklady na platbu – vo väčšine bánk je zriadenie súhlasu s inkasom bez poplatkov, pravidelné inkaso býva zahrnuté v balíkoch služieb vedenia bankového účtu

Ako si zriadiť súhlas s inkasom?

Súhlas s inkasom si môžete zriadiť sami prostredníctvom internet bankingu alebo priamo vo svojej banke. Na pobočke vašej banky alebo vo vašej aplikácii internet – bankingu zadajte inkaso v prospech nášho účtu: Sberbank Slovensko, a.s.: 4260151209/3100. Pri zriadení inkasa je dôležité nezadávať variabilný ani špecifický symbol. Pri stanovení limitu Vám odporúčame stanoviť si dostatočnú rezervu pre prípad zvýšenia preddavkových platieb alebo vyššieho nedoplatku pri ročnom vyúčtovaní spotreby. Zriadenie súhlasu na inkaso nám prosím oznámte na našej zákazníckej linke 0850 850 500.

Dôležitá informácia

Od 1.2.2014 banky nebudú opakovať inkaso pri nedostatku prostriedkov na účte odberateľa v deň splatnosti faktúry. To znamená, že ak zákazník v deň splatnosti nebude mať na účte dostatok prostriedkov, jeho inkaso bude neúspešné. Platbu bude potrebné vykonať prevodom alebo vkladom na účet SE, a.s.

Trvalý bankový príkaz

Trvalý prevodný príkaz je prevodný príkaz na úhradu, na základe ktorého banka príkazcu (vás) vykonáva opakované prevody. Tento spôsob platby umožňuje uhrádzať mesačné preddavky (zálohy).

Bankový prevod

Bankový prevod je jednorazový prevodný príkaz na úhradu, na základe ktorého banka príkazcu (vás) vykoná len tento jeden stanovený prevod. Tento spôsob platby umožňuje uhradiť prípadný nedoplatok faktúry. Trvalý prevodný príkaz i jednorazový prevodný príkaz si môžete zriadiť priamo vo vašej banke alebo prostredníctvom internet bankingu. Pri jeho zadávaní nezabudnite zadať správny variabilný symbol (10-miestny) z vášho predpisu záloh alebo z faktúr.

SIPO

Poštová poukážka umožňuje štandardný spôsob úhrad preddavkových platieb a vyúčtovaní za elektrinu a plyn. Ak máte nastavený tento spôsob platby, automaticky vám zasielame predtlačené Poštové poukážky typu A. Ak od nás z nejakého dôvodu nemáte predtlačenú Poštovú poukážku, môžete si na Vašej pošte vyzdvihnúť prázdnu a vyplniť ju nasledujúcimi údajmi:

  • suma uvedená na nedoplatkovej faktúre, v prípade preddavkovej platby je uvedená na zmluve alebo v rozpise preddavkových platieb
  • adresa majiteľa účtu: Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, Žilina
  • číslo účtu: 42 601 51 209
  • variabilný symbol: vaše Zákaznícke číslo
  • špecifický symbol: žiadny
  • konštantný symbol: žiadny

Hotovostná platba

Platbu v hotovosti odporúčame ako doplnkový spôsob platby v prípade, kedy potrebujete, aby platba bola ihneď pripísaná na náš účet. Platby môžete uhradiť zložením hotovosti na náš účet v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.