Nové rozhodnutie Západoslovenská distribučná, a. s. na rok 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 05.01.2024 pod. č. 0122/2024/E vydal rozhodnutie, ktorým schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024 pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.