Národný jadrový fond dňa 21.05.2018 pod. č. 63/2018/NJF vydal oznámenie o novej výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 01.07.2018, ktorá sa mení z hodnoty 3,21 €/MWh na hodnotu 3,27 €/MWh. Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 01.07.2018