Elektrina pre firmy a organizácie

Výhodná dodávka elektriny pre vašu domácnosť

Biznis Mini

Jednotarifná sadzba Biznis Mini je určená pre zákazníkov s odbernými miestami, ktoré majú najvyššiu spotrebu elektriny počas pracovných dní v pracovnom čase.

Sadzba dodávky elektriny je určená pre pre užívateľov distribučnej sústavy C1, C2, C3 a C2-X3.

Biznis Klasik

Dvojtarifná sadza Biznis Klasik je určená pre spotrebiteľov, ktorí využívajú elektrinu predovšetkým na prípravu(čo znamená príprava) teplej vody a na varenie. Pásmo nízkej tarify vám poskytneme pri minimálnej spotrebe (pri minimálnom využití?)na minimálne 8 hodín denne. Podmienkou priznania sadzby je 2-tarifné meranie.

Sadzba dodávky elektriny je určená pre pre užívateľov distribučnej sústavy C4, C5 a C2-X3.

Biznis Aku

Dvojtarifná sadzba Biznis Aku je vhodná pre spotrebiteľov, ktorí využívajú elektrinu na vykurovanie akumulačnými alebo hybridnými spotrebičmi, na prípravu teplej vody a na varenie. Hybridný spotrebič je taký, ktorý má akumulačné aj priamovýhrevné bloky. Na obidva bloky platí pásmo vysokej a nízkej tarify. Pásmo nízkej tarify sa poskytuje na minimálne 8 hodín s blokovaním akumulačných a hybridných spotrebičov v čase vysokej tarify. Podmienkou priznania sadzby je 2-tarifné meranie.

Sadzba dodávky elektriny je určená pre pre užívateľov distribučnej sústavy C6 a  C2-X3.

Biznis Teplo

Dvojtarifná sadzba Biznis Teplo je vhodná pre odberné miesta s priamovýhrevným vykurovaním. Nízke pásmo vám poskytneme minimálne na 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma. Podmienkou priznania sadzby je 2-tarifné meranie.

Sadzba dodávky elektriny je určená pre pre užívateľov distribučnej sústavy C7.

Biznis Teplo Eko

Dvojtarifná sadzba Biznis Teplo Eko je vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom. Nízke pásmo vám poskytneme na minimálne 20 hodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase vysokého pásma.

Sadzbu možno priznať pre elektrifikované odberné miesto, ktoré má nainštalovaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom. Riadnu inštaláciu vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom odberateľ elektriny preukazuje dodávateľovi elektriny a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Podmienkou priznania sadzby je 2-tarifné meranie.

Sadzba dodávky elektriny je určená pre pre užívateľov distribučnej sústavy C8.

Biznis Lux

Jednotarifná sadzba Biznis Lux je stanovená pre odberné miesta osvetľovacích sústav.

Sadzba dodávky elektriny je určená pre pre užívateľov distribučnej sústavy C2-X3 a C10.

Zaujali sme vás, máte záujem o naše služby?

Ak vás naša ponuka služieb oslovila alebo chcete vedieť viac, kontaktujte nás.