Dokumenty spoločnosti

Výročné správy a iné dokumenty na stiahnutie

2024

Rozhodnutia URSO 2024

Cenníky 2024

Žiadosti

2023

Rozhodnutia URSO 2023

Cenníky 2023

Poučenie pre odberateľa

Technické podmienky PDS 2023

Štandardy kvality 2023

Prevádzkový poriadok 2023

Prevádzkový poriadok

Žiadosti

Legislatíva

2022

Rozhodnutia URSO 2022

Obchodné podmienky 2022

Cenníky 2022

Poučenie pre odberateľa

Technické podmienky PDS 2022

Prevádzkový poriadok

Manuál pre zákazníka

Legislatíva

2021

Rozhodnutia URSO 2021

Cenník Národného jadrového fondu 2021

Technické podmienky PDS 2021

Štandardy kvality 2021

Legislatíva

2020

Rozhodnutia URSO 2020

Cenník Národného jadrového fondu 2020

Technické podmienky PDS 2020

2019

Cenník Národného jadrového fondu 2019

Cenník služieb 2019

Technické podmienky PDS 2019

Rozhodnutia URSO 2019

Licencie URSO

Poučenie pre odberateľa 2019 

Vzory dokumentov 

Legislatíva

Energetická účinnosť 2019

2018

Cenník pripojovacích poplatkov 2018

Cenník Národného jadrového fondu 2018

Cenník tepla 2018

Technické podmienky PDS 2018

Rozhodnutia URSO 2018

Poučenia pre odberateľa 2018

Licencie URSO

Štandardy kvality 2018

Energetická účinnosť 2018

2017

Cenník pripojovacích poplatkov 2017

Cenník Národného jadrového fondu 2017

Cenník tepla 2017

Technické podmienky PDS 2017

Rozhodnutia URSO 2017

Poučenia pre odberateľa 2017

Licencie URSO

Štandardy kvality 2017

Energetická účinnosť 2017

Archív 2016

Cenník pripojovacích poplatkov 2016

Cenník distribúcie elektriny 2016

Cenník tepla 2016

Technické podmienky PDS 2016

Rozhodnutia URSO 2016

Štandardy kvality 2016

Energetická účinnosť 2016

Archív 2015

Cenník pripojovacích poplatkov

Cenník distribúcie

Cenník služieb

Technické podmienky PDS 2015

Rozhodnutia URSO

Štandardy kvality

Energetická účinnosť 2015

Archív 2014

Cenník pripojovacích poplatkov

Cenník distribúcie

Cenník služieb

Technické podmienky PDS 2014

Rozhodnutia URSO

Štandardy kvality

Energetická účinnosť 2014