Ako prejsť k SE

Popis krokov, ako zmeniť dodávateľa energií

Prechod k novému dodávateľovi je veľmi jednoduchý. Všetky formality spojené so zmenou dodávateľa vybavíme za vás. Túto službu vám radi poskytneme zadarmo a bez akéhokoľvek prerušenia dodávky energií.

1. Podpis zmluvy

Vyplňte a podpíšte zmluvu o združenej dodávke elektriny.

2. Výpoveď súčasnému dodávateľovi

Na základe splnomocnenia, ktoré vyplníte a podpíšete v dvoch vyhotoveniach, podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi. Následne vám začne plynúť výpovedná lehota.

3. Odoslanie zmluvy a splnomocnenia

Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia splnomocnenia odošlite na adresu Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina.

4. Začiatok dodávky

Po uplynutí výpovednej lehoty začneme okamžite s dodávkou energií. O priebehu procesu zmeny dodávateľa vás budeme informovať.

Zavoláme vám

Potrebujete radu ohľadom dodávky energií a radšej veci riešite osobne? Kontaktujte nás a my Vám radi poradíme.