Odpovede na otázky

Odpovedáme na vaše často kladené otázky

V tejto sekcii odpovedáme na časté otázky, ktoré sa nás pýtate.

V prípade, že máte na nás otázky, ktoré tu nie sú zodpovedané, neváhajte a kontaktujte nás. Na všetky otázky sa snažíme odpovedať tak rýchlo ako je to možné, no zvyčajne najneskôr do 24 hodín v rámci pracovných dní.

Zmluva

Ako prejsť k Slovenskej Energetike?

Prechod k novému dodávateľovi je veľmi jednoduchý. Všetky formality spojené so zmenou dodávateľa vybavíme za vás. Túto službu vám radi poskytneme zadarmo a bez akéhokoľvek prerušenia dodávky energií. V prípade, že radšej veci riešite osobne, s radosťou vám poradíme. Napíšte nám mail a my sa vám ozveme vtedy, keď vám to bude vyhovovať.

Ako na seba previesť iné odberné miesto?

Vyplňte a podpíšte zmluvu o združenej dodávke elektriny. Na základe splnomocnenia, ktoré vyplníte a podpíšete v dvoch vyhotoveniach, podáme za vás výpoveď súčasnému dodávateľovi. Následne vám začne plynúť výpovedná lehota. Dve vyhotovenia vyplnenej a podpísanej zmluvy a dve vyhotovenia splnomocnenia odošlite na adresu Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina.

Faktúry a platby

Nepotrebujem papierové faktúry. Vieme to riešiť len elektronicky?

Samozrejme, naša spoločnosť poskytuje a preferuje službu zasielania elektronických faktúr priamo na mail našich zákazníkov. Elektronická faktúra je rovnako, ako papierová faktúra, plnohodnotný daňový doklad. V prípade záujmu o aktiváciu elektronickej faktúry sa obráťte na našu zákaznícku linku 0850 850 500 alebo nám napíšte mail na info@sle.sk.

Ako je to so zálohovými platbami?

Zálohové platby za energie môžete uhrádzať podľa vlastného výberu mesačne, štvrťročne alebo polročne. Naši manažéri vám radi poradia, aká výška zálohovej platby je pri vašej spotrebe energie pre vás najvhodnejšia.