Vážení odberatelia, v zmysle platných právnych predpisov oznamujeme, že 01.01.2018 nadobudnú účinnosť obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov s celkovou ročnou spotrebou elektriny od 30 MWh do 500 MWh.