Vážení zákazníci,zverejňujeme súhrn základných informácii na poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu pripravené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Oprávnený príjemcaOprávneným príjemcom dotácie môže byť podnik (v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania…