Vážení odberatelia, týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že v termíne od 1.9.2023 08:00 do 1.9.2023 17:00 v lokalite: Polyfunkčný dom Meinl Residence (i) Kupeckého 18178/8, 821 08 Bratislava (ii) Šumavská 18178/1, 821 08 Bratislava (iii) Šumavská 18178/3, 821 08 Bratislava (iv) Žellova 18178/6, 821 08 Bratislava je naplánovaná výmena určených meradiel. V zmysle ustanovenia §…