Mechanizmus tvorby ceny pri dynamickom ocenení vychádza z hodinových cien elektrickej energie na krátkodobom trhu s elektrinou, ktorého organizátorom na Slovensku je spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Cena na krátkodobom (spotovom) trhu sa mení každú hodinu každého dňa a odráža vývoj dopytu a ponuky elektriny, situáciu na trhu, vplyv počasia, stav výroby…