Prenájom trafostanice Dočasné trafostanice slúžia k pokrytiu dočasne zvýšeného odberu el. energie na konkrétnom odbernom mieste, prípadne dočasné zriadenie odberného miesta. Príkladom sú staveniskové rozvody rozsiahlych stavieb. Typy ponúkaných trafostaníc: Kompaktná kiosková trafostanica 22/0,4 kV, 400kVA Kompaktná kiosková trafostanica 22/0,4 kV, 630kVA Kompaktná kiosková trafostanica 22/0,4 kV, 1000kVA Kiosková trafostanica 22/0,4 kV, 2x1000kVA Iné služby spojené…