Prenájom trafostanice

Dočasné trafostanice slúžia k pokrytiu dočasne zvýšeného odberu el. energie na konkrétnom odbernom mieste, prípadne dočasné zriadenie odberného miesta. Príkladom sú staveniskové rozvody rozsiahlych stavieb.

Typy ponúkaných trafostaníc:

  • Kompaktná kiosková trafostanica 22/0,4 kV, 400kVA
  • Kompaktná kiosková trafostanica 22/0,4 kV, 630kVA
  • Kompaktná kiosková trafostanica 22/0,4 kV, 1000kVA
  • Kiosková trafostanica 22/0,4 kV, 2x1000kVA

Iné služby spojené s nájmom energetického zariadenia (doprava, montáž, pripojenie, manipulácia a pod.) sú riešené individuálnou kalkuláciou, nie sú zahrnuté v Zmluve o nájme energetického zariadenia.

V prípade záujmu kontaktujte zákaznícke služby 0850 850 500.