Spoločnosť TWINLOGY s.r.o.. ukončuje dodávku elektriny svojim zákazníkom k 25.01.2022. Zobraziť oznam na OKTE OKTE, a.s., ktorý je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike dňa 11.10.2021 oznámil, že na základe Vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zo 14. januára 2013 (ďalej len „Vyhláška č. 24/2013“),…