Definícia ochranného a bezpečnostného pásma pre plynárenské zariadenia podľa zákonov Slovenskej republiky v závislosti od vzdialenosti od osi plynovodu.