Pristupujeme k spätnému zníženiu vybraných sieťových poplatkov * na úroveň cien platných v roku 2022. Zo strany našich zákazníkov nie je v tejto súvislosti potrebná žiadna aktivita. Znížené sieťové poplatky budú uplatnené automaticky. Keďže ide o úpravu poplatkov za minulé obdobie, táto zmena nemá vplyv na aktuálnu výšku Vašich preddavkových platieb – tie ostávajú nezmenené.…