Pristupujeme k spätnému zníženiu vybraných sieťových poplatkov * na úroveň cien platných v roku 2022.
Zo strany našich zákazníkov nie je v tejto súvislosti potrebná žiadna aktivita. Znížené sieťové poplatky budú uplatnené automaticky. Keďže ide o úpravu poplatkov za minulé obdobie, táto zmena nemá vplyv na aktuálnu výšku Vašich preddavkových platieb – tie ostávajú nezmenené.

K zníženiu vybraných sieťových poplatkov dochádza na základe novely nariadenia vlády 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov elektriny. Pôvodná novela tohto nariadenia z apríla tohto roka znížila uvedené sieťové poplatky na úroveň roka 2022 s účinnosťou od 1. 5. 2023. Aktuálna novela nariadenia vlády upravuje výšku týchto poplatkov aj spätne na obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Táto informácia sa týka podnikateľov a veľkoodberateľov a zároveň sa výhradne týka odberu elektriny.

*Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS), tarifa za systémové služby (TSS) a tarifa za straty pri distribúcii.