Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2023, 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 10.11.2023 pod. č. 0426-2024-T vydal rozhodnutie, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku tepla a podmienky ich uplatnenia na obdobie 10. októbra 2023 do 31. decembra 2023 pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.