Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2024

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 20.11.2023 pod. č. 0064/2024/E vydal rozhodnutie, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.