Nové rozhodnutie Stredoslovenská distribučná, a.s. na rok 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 16.11.2018 pod. č. 0059/2019/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť tredoslovenská distribučná, a.s..

Rozhodnutie URSO č. 0059-2019-E Distribúcia elektriny SSD 2019