Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 18.12.2018 pod. č. 0184/2019/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.

Rozhodnutie URSO č. 0184-2019-E Distribúcia elektriny SE 2019 na SSD