Cenník dodávky elektriny podniky a organizácie od 30 MWh do 500 MWh od 1.7.2022