Q-FZ-008.06_2021-01-01_Poučenie o podieloch primarnych zdrojov 2021