Q-FZ-54_V1_2014-01-01_Poučenie odbareteľa v domácnosti