Q-FZ-57_V1_2014-01-01_Poučenie odberateľa o dodávke poslednej inštancie