Q-FZ-58_V1_2014-01-01_Poučenie odberateľa o možnosti urovnávania sporov prostredníctvom ÚRSO