Rozhodnutie URSO č. 0130-2015-E_Dodávka elektriny pre malé podniky