Rozhodnutie URSO č. 0329-2014-E_Zmena TPS k 2014-08-20