Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 24.01.2022 pod. č. 0218/2022/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. februára 2022 do konca 5. regulačného obdobia pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s..