Oznámenie o zrušení prerušenia dodávky tepla

Vážení odberatelia,
oznamujeme Vám, že pominuli dôvody na uplatnenie ustanovenia § 26 odsek 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na deň: 10.04.2019 10:00 v lokalite: Mierová 18717/171 (objekt B), Bratislava.