SLOVENSKÁ ENERGETIKA, A. S. OTVORILA PRE VEREJNOSŤ SVOJE ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

S účinnosťou od 1. júla 2020, spoločnosť Slovenská energetika, a. s., otvorila pre verejnosť svoje zákaznícke centrá.