Dodávka poslednej inštancie pre zákazníkov Smart Energy Contractor SEC, a.s.

Spoločnosť Smart Energy Contractor SEC, a.s. ukončuje dodávku elektriny svojim zákazníkom k 28. 10. 2021. Zobraziť oznam na OKTE

OKTE, a.s., ktorý je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike dňa 28.10.2021 oznámil, že na základe Vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zo 14. januára 2013 (ďalej len „Vyhláška č. 24/2013“), ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, bola ku dňu 27.10.2021 ukončená Zmluva o zúčtovaní odchýlky.

 

Od 29. 10. 2021 prechádzajú odberné miesta do dodávky poslednej inštancie, a to pre západoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť ZSE Energia, a.s. (ďalej ako „ZSE„), pre stredoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) a pre východoslovenské distribučné územie je dodávateľom poslednej inštancie spoločnosť Východoslovenská energetika, a.s. (VSE), t. j. dodávka elektriny prejde automaticky na uvedené regulované subjekty.