Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 31.12.2021 pod. č. 0104/2022/E vydal rozhodnutie o novej výške tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby na obdobie 1. januára 2022 do konca 5. regulačného obdobia pre spoločnosť OKTE, a.s.