Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) s účinnosťou od 01.01.2022 mení tarifu za systémové služby (TSS). Číselná hodnota TSS sa zmenila z pôvodnej hodnoty 6,3081 €/MWh na novú hodnotu 6,2976 €/MWh, čo predstavuje medziročné zníženie o 0,0105 €/MWh.