Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2018

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 18.12.2017 pod. č. 0117/2018/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.
Rozhodnutie URSO č. 0117-2018-E Distribúcia elektriny SE 2018 na SSE-D