Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 07.12.2018 pod. č. 0227/2019/E vydal rozhodnutie, ktorým boli schválené maximálne ceny za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnosti a malým podnikom a podmienky ich uplatnenia s účinnosťou 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.

Rozhodnutie URSO č. 0227-2019-E Dodávka elektriny zraniteľným odberateľom SE 2019