Nové rozhodnutie Slovenská energetika, a.s. na rok 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 17.12.2018 pod. č. 0211/2020/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť Slovenská energetika, a.s.