Zvýšenie tarify za systémové služby (TSS) k 01.01.2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 16.12.2019 pod. č. 0193/2020/E vydal rozhodnutie o novej výške tarify za systémové služby (TSS). S účinnosťou od 1.1.2020 do 31.12.2021 sa číselná hodnota TSS zmenila z pôvodnej hodnoty 5,9434 €/MWh na novú hodnotu 6,2121 €/MWh, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 4,52 %.