Nové rozhodnutie Západoslovenská distribučná, a.s. na rok 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 27.11.2019 pod. č. 0058/2020/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s..