Nové rozhodnutie Stredoslovenská distribučná, a.s. na rok 2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dňa 2.12.2019 pod. č. 0063/2020/E vydal rozhodnutie o novej výške taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s.