Zmena ceny dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov pre rok 2020

Vážení odberatelia, v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že 1.1.2019 nadobudne účinnosť cenník dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov pre rok 2020. Cenník dodávka elektriny pre domácnosti A 2020.

Vážení odberatelia, v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že 1.2.2019 nadobudne účinnosť cenník dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov pre rok 2020. Cenník dodávka elektriny pre domácnosti A 2020.

Značky: Cenník